FanFiction.Net
Just In
Community
Forum
V
More
for A Twelve Step Program to Omnipotence

11/26 c29 Thedudeist
this explains so much, Phineas was essentially gone but nobody explicitly stated he was dead. the biggest hint was when he smacked alexandragon and said it was for Phineas. Now this chapter we finally understood what happened.
11/26 c25 Thedudeist
Amazing chapter, thank you
11/25 c12 Thedudeist
loving this story, but I'm having trouble picturing what exactly a raised skeleton is.
11/18 c8 MimiTheGoat
This story is just what I needed tbh. Thank you author!
11/8 c72 Edyyyy
What a fucking disappointment dumass mc fucking romance f this shit
10/26 c70 guest
trend setter, genius, I love coming back to top tier fics after they've been finished. A ruthless mc whos character developed beautifully, thank you for the wonderful journey.
10/21 c72 juanperez299992
great story,
10/16 c4 Spirit-Believer
Context van de grap:

Humoristische stereotypen tussen Nederlanders en Belgen kunnen grappen over culturele en taalkundige verschillen en gemeenschappelijke stereotypen omvatten. Bijvoorbeeld:

1. Over intelligentie of domheidJoke: Hoe herken je een Belg in een bibliotheek? Hij is degene die op zoek is naar het Facebook-boek.
Dit soort grappen speelt met het stereotype dat Belgen minder intelligent zijn.

2. Over het etenJoke: Waarom nemen Nederlanders een stoel mee naar de ijssalon? Omdat ze gehoord hebben dat ze geen stoelen geven als je niets koopt.
Deze grap speelt met het idee dat Nederlanders zuinig zijn op hun geld.

3. Over culturele rivaliteitGrap: Waarom sjouwen Nederlanders met een extra paar schoenen naar het voetbalveld? Voor het geval de wedstrijd naar verlenging gaat.
De grap in de grap is dat Nederlanders een extra paar schoenen meenemen naar het voetbalveld voor het geval de wedstrijd wordt verlengd. Dit deel van de grap speelt in op het idee dat Nederlanders erg vooruitstrevend zijn en zich op elke situatie voorbereiden, zelfs op zoiets ongewoons als het meenemen van extra schoenen voor een voetbalwedstrijd die langer kan duren dan de reguliere speeltijd.

Dit zijn slechts voorbeelden van stereotiepe grappen die bestaan tussen Nederlanders en Belgen. Over het algemeen is het essentieel om humor te gebruiken met gevoeligheid en respect voor andere culturen en nationaliteiten.
10/8 c37 Guest
Chernobyl is in Ukraine, not Russia.
10/5 c70 confusedw00kie
That’s kinda fucked up. Taking bast’s afterlife because she smacked him around for stealing from her people? What a dick.
10/5 c69 confusedw00kie
ah the mistake so many powerful people make. gloating.
9/29 c36 confusedw00kie
…. so couldnt they take that “not a sonic screw driver” and kill thanos with it?
9/28 c32 confusedw00kie
i dont understand why he acted like he wasnt going to fight in the battle of new york, he was planning out his role in it a few chapters earlier.
9/26 c5 confusedw00kie
if you are going to use another language in your stories plz provide translations as using google tramslate every single time is extremely annoying.
9/26 c2 confusedw00kie
so as far as i know knife wounds to the back of the neck dont actually bleed that much. so im fairly certain there wouldn't be a blood spray. instant death though due to spinal cord sever tho
6,489 Page 1 2 3 4 11 .. Last Next »

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service