Just In
Community
Forum
V
More
for Nauczycielka w Czerwieni

4/2/2013 c1 140Filigranka
Całkiem uroczy pomysł na komedię romantyczną, ale musisz uważać na błędy. Przecinki Ci uciekają, wtrącasz angielskie zwroty, składnia Ci się miesza, w niektórych zdaniach nadużywasz skrótów myślowych, przez co wypowiedzenia są niezrozumiałe.

Ad treści - musisz więcej uwagi poświęcić kompozycji. Nawiasów w beletrystyce lepiej unikać, podobnie jak streszczeń, informacje lepiej podawać na boku, w mniej oczywisty sposób (co Ci jako tako wyszło przy opisywaniu relacji łączącej Ciela z Sebastianem). Jeśli Grell stał w deszczu, to musisz tę informację podać czytelnikowi na początku - w ogóle, przydałoby się podać czytelnikowi jakieś informacje o miejscu/czasie akcji. Opisy, znaczy. Więcej opisów.

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service