FanFiction.Net
Just In
Community
Forum
V
More
for King of Dragons: Return of the Dragon King

1/26/2015 c10 11LanternLover23
I absolutely love this!
6/22/2014 c2 3Yolei94
can you explain the order the kids are born
6/22/2014 c1 Yolei94
this is the first story right?
5/1/2014 c13 ivanganev1992
Will you ever send a link to the seqeals of each join them togeter!
5/1/2014 c8 ivanganev1992
Дообрее. извън рожденото ми име Иван Красимиров Ганев има други на много други души и лица с качествата им които съм виждал някъде превръщайки се в част от душата ми.И ето ги и тях.
Вероятно се чудиш защо споделям с тебе какво има в душата ми.Просто в тази история очевидно изтърскът получи доста бонуси от тези души които получи.Така че защо да не споделя аз моите.А и как ще ми навредиш ако искаш?А и като се оправят краката ми без болка ще мога да използвам още по добре душите на бегачите.Имам доста висока скорост като тичам.С малко издръжливост ще направя чудеса.Аи напоследък гледам с нормалното си лице и Нощтния,или тъмния,или белия бяс според настроението или на ангел.

Изгарящ белег вероятно освен двете значения може би е и нещо самозапалващо се като огнен бяс ,или драконски огнен червей,
-Рицар,Паладин,Нинджа,бял маг,Асасин,rogue(бандит),стратег,черен маг,
сенчеста същтност желаеща да остане незабележима на моменти,
Чист блясък/Pure Flash-(ангел),
Сенчеста Стрела/Shade/Shadow arrow-(нощен бяс асгардска позната весия),
Бял Променлив Блясък/White Changing Flash-(бял бяс който прави всищко близо до себе си невидимо,
Тъмен Залез/Dark Sunrize - (оригиналната версия на нощтния бяс(версията на богинята на безславната безчестна смърт Хел)Която като добавка има бонус към всичко че и броня от кости.освен коравата кожа/корави люспи)

И лед като се разкрих се чудя да не би този Скорпиус да е ужил в леда.Ааа тази корона би подсилила силите предвид заплахата е нужна. Но силата опиянява.
5/1/2014 c6 ivanganev1992
Е едно момче стана могъщо и отгоре щом беше осиновено от чудовищтни кошмари.Е сега какво.Да не би да научи за силите на всички дракони.Би било страхотно ,но как.
5/1/2014 c3 ivanganev1992
THIS ASTER IN CHAPTER 3 IN THE STORY "King of Dragons: Return of the Dragon King" IS A TOTAL JERK,PIG,SNOTLOUT.

Anna the child of her father Tuffnut as I know or was Ruffnut is like The young even defeted this poor HICCUP/RUNT.
3/12/2014 c14 Telron
very good story line
1/27/2014 c2 6RandyCunningham IsTheCheese
Shame :( I feel so sorry for Frostbite. All he tries to do is to make his parents like him and everyones so harsh to him D: I personally think this fic deserves more reviews and followers :) come on, people! FAVOURITE!
1/27/2014 c1 RandyCunningham IsTheCheese
More pressing matters, such as...MUM'S COOKING! XD brilliant!
This is an awesome sounding story so far :D I found this 'cause I noticed the sequel in the archive :) can't wait to read the rest!
1/24/2014 c14 stygian sparrow
Make the end of the triology be like Attack on Titan, in which everybody dies. JUST THIS ONCE ROSE! EVERYBODY DIES!
12/6/2013 c13 2Lyserglover
I can't wait 'til your bext story! Maybe you could write (if you want to) a transformation-story (love those!)?
Btw, awesome story! Frostbite went from being an invisible boy that no-one likes or understands to a hero with a happy ending where everyone liked him and cared. I loved the story so i can't wait 'til your next one! It sounds very intresting! (:
11/29/2013 c7 somebody
moar!
12/1/2013 c1 Rochana
love it
12/1/2013 c9 11Alex The Rogue
Oh, where is he gonna hide it?
AER
35 Page 1 .. Last Next »

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service