The sequel Shin Seiki: Joutei no Yokai Hoshi II: Hakaisha is now up. Enjoy reading…