FanFiction.Net
Just In
Community
Forum
V
More
Nguyen Long PM
My Stories 2
The Little Detective ( Bản dịch Tiếng Việt chính thức) » Đây là bản dịch ĐÃ có sự cho phép của tác giả "HikariAA". Truyện xung quanh việc Conan tìm hiểu lời giải về vụ mất tích của Shinichi Kudo và hành trình cậu kết bạn, phá những vụ án bí ẩn và cuộc chiến giữa cậu và Tổ Chức Áo đen. Link gốc: /s/13497727/1/The-Little-Detective
Detective Conan/Case Closed, T, Vietnamese, Crime & Mystery, chapters: 115, words: 290k+, favs: 4, follows: 3, updated: 7/12 published: 8/13/2022
Bí ẩn của Hogwarts » Peter Parker, một cậu học sinh Gryffindor, sẽ bắt đầu cuộc hành trình tìm anh trai mình, phá các lời nguyền từ Những "Căn Hầm bị Nguyền rủa". Dựa trên cốt truyện của tựa game Hogwarts Mystery với một chút thay đổi về bối cảnh.
Harry Potter: Hogwarts Mystery, T, Vietnamese, Mystery & Fantasy, chapters: 2, words: 4k+, updated: 6/16 published: 5/27
Author: Follow Favorite


Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service