Just In
Community
Forum
V
More
lisello PM
My Stories 1
2Dalton Kurt har nettopp begynt et nytt kapittel i livet hans på Dalton Akedemi for gutter, og Blaine, Wes, David og resten av guttene fra Windsor Huset skal sørge for at livet hans, for bedre eller verre, aldri er kjedelig. - Oversettelse av CP Coulters fanfic!
Glee, T, Norwegian, Romance, words: 5k+, follows: 1, 9/23/2011, Kurt H., Dalton Academy Warblers
Author: Follow Favorite

Desktop Mode . Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service