Just In
Community
Forum
V
More
J-star Black PM
My Stories 9
59Next generation: TimeTurner accident » James, Fred, Roxanne & Louis are bored and accidentally break a Time-turner, which make them go to 1976 and meet their idols: The Marauders. Read about how they help the Marauders with the biggest prank of the century... A/N: Story is NOT abandoned. Currently editing the old chapters
Harry Potter, T, English, Adventure & Family, chapters: 18, words: 27k+, favs: 70, follows: 89, updated: 6/28/2018 published: 12/31/2011, James S. P., Marauders
72Next Generation: Tidvändarolycka » James, Fred, Roxanne & Louis är uttråkade och råkar slå sönder en tidvändare, vilket får de att komma till året 1976, och möta sina idoler: Marodörerna.Läs om bilden av Dödsätarna och hur de hjälper Marodörerna med århundrades bästa skämt...
Harry Potter, K+, Swedish, Adventure & Family, chapters: 18, words: 26k+, favs: 19, follows: 14, updated: 6/28/2018 published: 12/28/2011, James S. P., Marauders
58Pregnant at seventeen SV » "Jag stirrade på den lilla vita stickan i min hand, den lilla rosa markeringen stirrade på mig, hånade mig. Gravid."
Harry Potter, T, Swedish, Romance & Friendship, chapters: 29, words: 52k+, favs: 8, follows: 16, updated: 5/28/2017 published: 5/5/2012, Victoire W., Teddy L.
2 Written in the stars One-shot! The battle at Hogwarts is ongoing. Everyone thinks that Harry Potter is dead and Firenze is fighting with the others. Suddenly he stops, and thinks back to the night when he for the first time met Harry Potter, and all the pain he knew the human boy would experience...
Harry Potter, K, English, Hurt/Comfort, words: 878, favs: 3, 5/30/2014, Firenze
1 Written in the stars SV ONE-SHOT Slaget på Hogwarts är i full gång. Alla tror att Harry Potter är död och Firenze kämpar med de andra. Plötsligt stannar han till och tänker tillbaka på den natten då han för första gången träffade Harry Potter och all den smärta han visste att människopojken skulle få uppleva...
Harry Potter, K, Swedish, Hurt/Comfort, words: 822, favs: 1, 5/30/2014, Firenze
1 She ain't you! Christmas-break during Ron's sixth year is going well and finally it's Christmas and time for gifts! But when he opens the present from his girlfriend Levander, he begins to wonder who his heart really belongs to... ROMIONE ONE-SHOT!
Harry Potter, K, English, Romance, words: 1k+, favs: 1, 12/26/2013, Ron W., Hermione G.
4 She ain't you Sv ROMIONE ONE-SHOT! Jullovet under Rons sjätte år flyter på bra och äntligen är det jul och julklappsöppning! Men när han öppnar presenten från sin flickvän Levander, börjar han fundera över vem hans hjärta egentligen tillhör...
Harry Potter, K, Swedish, Romance, words: 1k+, follows: 1, 12/26/2013, Ron W., Hermione G.
11 The Black Brothers » The walls shined of faces, everyone with the beautiful family trait, noble face and magnificent name. Over the family tree it stood with black letters "The noble and most ancient house of Black". Sirius and Regulus; brothers of Black. Their story!
Harry Potter, K, English, Family & Hurt/Comfort, chapters: 3, words: 3k+, favs: 6, follows: 4, updated: 12/22/2011 published: 12/16/2011, Sirius B., Regulus B.
9 Bröderna Blacks kamp » Väggarna lyste av ansikten, alla med släktens vackra drag, adliga min och magnifika namn. Över släktträdet stod det med svarta bokstäver "Den ärevördiga släkten Black". Regulus och Sirius, två bröder som växte upp som Blacks. Deras uppväxt och liv..
Harry Potter, K, Swedish, Family & Hurt/Comfort, chapters: 3, words: 3k+, favs: 4, follows: 4, updated: 12/20/2011 published: 12/7/2011, Sirius B., Regulus B.
Author: Follow Favorite


Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service