Just In
Community
Forum
V
More
Lothmel PM
Biography
Joined Feb '12

Życie nie stawia pytań,
życie po prostu jest,
czasem zębami zgrzyta,
a czasem łasi się jak pies.

A Ty, który wszystko wiesz,
znasz wszystkie kwasy i zasady –
powiedz nam, jak to jest
po tamtej stronie lady...
A Ty, który wszystko znasz,
terminy, święta i zagłady –
powiedz nam, jak jest tam,
po tamtej stronie lady...

Czy się tam sieje zboże,
czy się po prostu trwa,
czy jest tam jakieś morze,
czy jest taki ktoś jak ja?

Życie nie daje nagród,
życie nie daje wiz,
życie to trochę szabru,
a bardzo rzadko czysty zysk.

A. Osiecka

Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service