Just In
Community
Forum
V
More
x.Okay.x PM
My Stories 1
4Пътешествието Пърси и Анабет потеглят на нов подвиг. Това е през лятната ваканция, след битката при лабиринта. Подвигът не е възложен официално от Хирон. Всъщност той не е подвиг изобщо. След като Пан умря и Гроувър стана главен сатир на съвета на" Чифтокопитните старейшини„ , той открива странни неща, които се случват със сатири във Вирджиния. По- точно те губят паметта си и не могат да помагат
Percy Jackson and the Olympians, K+, Bulgarian, Adventure & Romance, words: 501, favs: 1, follows: 2, updated: 5/19/2014 published: 4/15/2014
Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service