FanFiction.Net
Just In
Community
Forum
V
More
zamik PM
My Stories 1
2Obnovení » Český překlad Rebuilt od Terrific Lunacy. Poté, co se společnost jak jí známe zhroutila, bojovalo lidstvo o přežití. Nová společnost se začala pomalu ustanovovat. Mladý Harry Potter nemá zájem zapojit se do místní politiky, ale když nový lord s nekonvenčními nápady uvidí jeho potenciál a unikátní nadání, dokáže Harry zůstat neutrální? (HP/LV, post-apokalyptické, vynálezce!Harry)
Harry Potter, M, Czech, Adventure & Sci-Fi, chapters: 47, words: 172k+, favs: 9, follows: 8, updated: 8/8 published: 6/18/2016, [Harry P., Tom R. Jr., Voldemort]
Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service