Just In
Community
Forum
V
More
Yassamet PM
Biography
Joined Jan '16

PL:

Piszę fanficki od roku 2012, głównie do Hetalii i Karnevalu. Nie pisałam nigdy na zamówienia, nie wiem,czy byłabym w stanie. Skupiam się w fanfickach na psychologii, chociaż zdarza mi się umieszczać w nich także akcję. Zdarza mi się także pisać porno, czysto dla funu. : ) Piszę także rp wspólnie, chociaż w przypadku mało-lubianych zestawień potrafię odmówić.

Ulubione shipy: SveAus, GerAus, SveGer, Tokitatsu x Akari, Hirato x Akari.

Moje gg: 9205749. Na fb mam ten sam pseudonim wpisany, poza tym działam na fanpage "Mr Austria".

ENG:

Unfortunately, I'm not writing much in this language, just because I don't know it well. Easier for me are role-playings, than writing long stories. If you would like to rp with me, ask on fb. My nickname is the same, I have more an Austrian fanpage- "Mr Austria / Austrian Personality".

I'm writing mostly in Hetalia and Karneval.

Best ships: SveAus, GerAus, SveGer, Tokitatsu x Akari, Hirato x Akari.

Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service