FanFiction.Net
Just In
Community
Forum
V
More
DannyNgami PM
Biography
Joined Feb '16

Anata wa chūjitsu ni watashitachi no kaigō ga tan'ni gūzendeatta koto o, shitteita kanōsei o shinjite iru koto o shitte iru... To watashi no kuyashisa e no ōku wa, watashi wa sore ga okotta koto ga ureshīdesu.

Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service