Just In
Community
Forum
V
More
An Sionnach Rua PM
Biography
Joined May '16, Ireland

Próifíl/Profile

An Sionnach Rua

Aois/Age: 19

Rud Beag Eolais Fúmsa:

Is é An Sionnach Rua an t-ainm a úsáidfidh mé ar an tsuíomh seo agus ar shuíomheanna áirid eile ar nós SV agus SB. Rugadh agus tógadh in Éirinn mé. Beidh chuile scéal de mo chuid-se as Gaeilig nó as Béarla, nó dá bhfoghlaimeoinn teanga eile is féidir go scríobhfainn rud eicínt insan teanga sin.

A Little Information About Me:

An Sionnach Rua is the name I'm using on this site and various others. I was born and raised in Ireland. Any stories I write will either be in Irish or in English, or maybe if I learn a new language I'd write a few stories in said language.

Scéalta/Stories:

Níl aon scéalta scríofa go fóill.

No stories written as of yet.

Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service